Produktserie: Testare

Illegala droger kan innehålla olika tillsatser eller vara en helt annan substans än den som säljaren påstår. Genom att testa substansen kan hälsorisker eller till och med livshotande situationer undvikas. Testare kan användas för att spåra vanliga berusningsmedel och substitut.

Reagenttester kan bestämma antingen koncentrationen av ett ämne eller förekomsten av ett ämne i testsubstansen. För bästa resultat, använd flera olika förlängningstestare och, om nödvändigt, en renhetstestare.

Substanstestare för skadereduktion

Friskrivningsklausul: Seeds of Love vill tillhandahålla verktyg för att minska skadorna i samband med olaglig droganvändning som myndigheterna inte är villiga att tillhandahålla. Eftersom vi endast kan tillhandahålla testutrustning och inte kan erbjuda en testtjänst där resultaten tolkas av en professionell, bör testresultat alltid tas som vägledande. Seeds of Love tar inget ansvar för eventuella val eller åtgärder som vidtas på grundval av testresultat. Seeds of Love tar inget ansvar för skador som orsakats av oaktsam hantering av testutrustning och testmaterial.