Terminologi av frön

Är du inte säker på vad ett frörelaterat ord betyder? På den här sidan hittar du förklaringar av de flesta frönsrelaterade termer.

Autoflower

Autoflower hänvisar till egenskapen hos en växt som får den att blomma oavsett fotoperiod.

Feminisering, feminiserad

Feminisering avser processen att pollinera föräldraväxten med pollen från en kemiskt behandlad honväxt. I det här fallet är avkomman huvudsakligen honor. Frön som produceras på detta sätt kallas feminiserade.

Genetik

Genetik avser det ärftliga material som finns i en växt. Genetiken hos en växt berättar vilken typ av egenskaper den har fått av sina föräldrar.

Kemotyp

Kemotyp hänvisar till den kemiska sammansättningen av sorten, särskilt förhållandet mellan cannabinoider den innehåller.

Vanligt, regelbundet

Vanligt frö hänvisar oftast till frön som inte har feminiserats. Vanliga frön har ca 50/50 honor och hanar.

Suculinja

Släktlinjen, det vill säga korsningslinjen, berättar vilka stammar sorten korsades från.

Fotoperiod, fotoperiod

Fotoperiod hänvisar till egenskapen hos en växt som får den att blomma när det kontinuerliga ljuset som tas emot av växten sjunker under ett visst antal timmar.