Sekretesspolicy

Obligatorisk integritetspolicy

Register och dataskyddsförklaring (mall)

Detta är registret och dataskyddsförklaringen i enlighet med företagets personuppgiftslag (§ 10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad den 8 november 2018. Senaste ändring 2018-11-08.

 1. Registrator

Liff Oy, Elimäenkatu 21, 00510 Helsingfors

Övrig kontaktinformation

 2. Kontaktperson för registret

Juha Vihervaara, juha.vihervaara@liff.fi, 050 584 1313

 3. Registernamn

Liff Oy:s kundregister.

 4. Syftet med användningen av personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter är att kommunicera med kunder, behandla leveranser och hantera eventuella garantiärenden.

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 5. Datainnehållet i registret

Uppgifter som lagras i registret är bland annat: persons namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), IP-adress till nätanslutningen, annan information relaterad till kundförhållandet och beställda produkter/tjänster.

Information lämnas inte ut till tredje part.

 6. Regelbundna informationskällor

Den information som ska registreras i registret erhålls från kunden vid beställning av produkterna eller vid design av dem.

 7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Information lämnas inte regelbundet till andra parter.

 8. Principer för registerskydd

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

 9. Insynsrätten och rätten att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

 10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att bli glömd"). Registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).