Information till frököpare

Information om att köpa frön 

Att samla frön är en trevlig hobby för alla som är intresserade av växter och deras botaniska och kulturella dimensioner. Att samla samlingar efter teman är till exempel spännande och samtidigt bidrar man till att bevara växternas genetiska mångfald. En väl sammansatt och bevarad frösamling kan med tiden öka i värde i hobbykretsar. I vårt urval kan du hitta intressanta och spännande samlarvarianter för såväl nybörjarsamlarens som den sanna entusiastens behov.

Enligt finsk lag är det förbjudet att odla hampa för användning som narkotika eller som råvara eller för användning vid tillverkning eller tillverkning av narkotika. Fröna är endast avsedda för lagliga ändamål som att samla in. Seeds Of Love erbjuder ingen groningsgaranti för frön. Kunden är ansvarig för att säkerställa auktorisering av verksamheten.

Om vi har anledning att misstänka att fröna används för otillåtna ändamål förbehåller vi oss rätten att vägra sälja produkterna.

Alla frön lagras under lämpliga förhållanden för att säkerställa färskhet och levereras i producentens oöppnade originalförpackning för att bibehålla samlarvärdet. Beställningen skickas från Finland med den leveransmetod som kunden valt.